hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Noć u Amsterdamu možete provesti i u kranu

The Faralda Crane je hotel na jednom sasvim drugom nivou... i to bukvalno. Ukoliko ste imali želju da se popnete na kran,...