hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Objekti na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

Pravilnik je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a primenjivaće se od 28. oktobra 2015. Pravilnikom o objektima...