hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Veštački list: Nova era zelenih fasada i ventilacionih sistema

Stvoren je veštački list koji u potpunosti može da vrši proces fotosinteze i proizvede kiseonik. Tvorac ovog izuma...