hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Beograd: Igralište svetskih arhitekata ili markentiški trik?

„Beogradski hotel Zahe Hadid na mestu zgrade Beko”, naslov je nedavno objavljenog teksta, koji je pobudio pažnju stručne,...