hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Montažna košuljica za tuševe u ravni poda

Tuševi u ravni poda moraju imati dobar pad kako bi voda oticala ka odvodu. Da biste bili sigurni da je nagib dobar možete...