hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Kapsula za preživljavanje prirodnih katastrofa za sve one koji nisu pobegli na vreme

Iako je evakuacija najbolja mera zaštite od katastrofa, Survival Capsula može da pomogne ako to niste izveli na vreme. S...