hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Interaktivnost u arhitekturi: Od izloga koji reaguju na prolaznike do zida koji postaje platno za video-igru

Sve je više primera primene novih tehnologija u cilju oživljavanja sveta oko nas. Ima ih i u našem okruženju! Interaktivnost...