hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Gustina avio saobraćaja

Koliko je zauzetno nebo iznad razvijenih a koliko iznad nerazvijenih oblasti.