hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Pogledajte crtež najviših zgrada Starog sveta

Ovo su najviši objekti u svetu zaključno sa 1884. godinom predstavljeni na jednom crtežu. Crtež najviših objekata...