hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Transformacija zaseoka u turistički centar Latkovac

Sanja Knežević, podigla je etnoselo "Latkovac" na više od dva veka starom ognjištu svojih predaka. Pre dve decenije napušten...