kvadrikom FB.png.jpg
Borislava Pekića 2/3, Beograd
10 Borislava Pekića Beograd RS

Privredno društvo Kvadrikom doo iz Beograda je osnovano 2009. god., i svojm aktivnostima, kroz pružanje konsultantskih usluga, doprinosi unapređenju  sistema poslovanja klijenata u skladu sa zahtevima medjunarodnih organizaciono upravljačkih standarda:

 • ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi;
 • ISO 14001:2015 Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine;
 • OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • ISO 22301:2012 Društvena bezbednost — Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja;
 • ISO/IEC 27001:2013 Informacione tehnologije  — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija;
 • EN ISO 22000:2005 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – BZNR

Poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, procene rizika, nadzora i koordinacije mera bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima, edukacija zaposlenih, organizovanje pregleda i ispitivanja opreme za rad, merenje i ispitivanja uslova radne okoline, Lice za BZNR kod poslodavca, izrada potrebne dokumentacije kod poslodavca (Akt o proceni rizika, obrasci 6, itd.) kao i Lice za BZNR na gradilištu, Prijave radova i obezbeđenje potrebne dokumentacije za izvođače radova na gradilištu.

USLUGE ZA INVESTITORE U GRAĐEVINARSTVU

Prijava Gradilišta. Izrada Plana preventivnih mera, odnosno usluge:
· Koordinatora u fazi izrade Projekta i
· Koordinatora u fazi izvođenja radova.

ZAŠTITA OD POŽARA – ZOP

Poslovi u oblasti zaštite od požara, isporuka opreme za gašenje i dojavu požara, izrada pravila i planova evakuacije, Program obuke, Obuka zaposlenih, organizovanje merenja i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, hidranata, servisiranje i ispitivanje opreme…

IMPLEMENTACIJA

Projekti implementacije sistema menadžmenta:​ ​

 • sistemi kvaliteta
 • sistemi zaštite životne sredine
 • sistemi bezbednosti i zdravlja na radu
 • sistemi bezbednosti informacija
 • sistemi bezbednosti prehrambenih proizvoda
 • sistemi za upravljanje rizikom
 • sistemi za upravljanje uslugama
 • sistemi za kontinuitet poslovanja;
 • Interna provera sistema menadžmenta;
 • Projektovanje sistema provere dobavljača i provera preko druge strane;
 • Obuke za proveravače sistema menadžmenta, odgovorna lica za sisteme menadžmenta, implementatore sistema;
 • Obuke o zahtevima za sisteme menadžmenta, tumačenje zahteva;
 • Redizajn poslovnih procesa (procesnog modela) i sistema menadžmenta;
 • Implementacija Zakona o informacionoj bezbednosti i drugih regulatornih zahteva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Praćenje zakonske regulative i usaglašavanje procesa rada sa propisima u oblasti zaštite životne sredine, konsalting za upravljanje otpadom, hemikalije, konsultacije za  studije procene uticaja na životnu sredinu, kontrola i sprečavanje zagađenja…

kvadrikom FB.png.jpg 5 godina ago
 • You must to post comments
Rezultata: 1
Pošaljite poruku kao gost ili se ukoliko imate otvoren nalog.
Vaše ime*
E-mail*
Web sajt
Message*