Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
vatroival-logo.jpg
Gostivarska 15, Beograd
+ 381 11 7478 901+ 381 11 7478 901
+ 381 11 7478 800

Društvo za konsalting, menadžment i servisiranje vatrogasne opreme VATROIVAL d.o.o., specijalizovano je za uslužno vođenje poslova iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Osnovani smo aprila 2003. godine kao agencija, a od novembra 2005. godine izvršili smo preregistraciju i sada smo d.o.o. sa ciljem da kod svojih klijenata unapređujemo sistem zaštite od požara. Vremenom, osnovan je i sektor bezbednosti i zdravlja na radu, a od nedavno pružamo i razne usluge iz tehničkog održavanja.

Društvo VATROIVAL d.o.o. svojom delatnošću u preko 500 preduzeća širom Republike Srbije pruža usluge iz navedenih oblasti. U preko 170 preduzeća neposredno vodi poslove zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, sistemom ugovornih obaveza na bazi mesečnog paušala.

Kvalitet naših usluga zasnovan je na poznavanju potreba klijenata tako da u svakoj mogućnosti svoju uslugu dopunjujemo komunikacijom, dinamičnošću, optimalnim rokovima i privlačnim cenama, jer je za nas klijent uvek na prvom mestu. Svakog potencijalnog klijenta pažljivo ćemo saslušati i predložiti mu optimalno rešenje prema njegovom načinu poslovanja i mogućnostima. Ono što nas izdvaja u odnosu na druge je kvalitet usluge – stručnost, efikasnost i fleksibilnost.

logo.png
Slobodana Jovića 3, Beograd
+381 11 39 89 227+381 11 39 89 227
+ 381 63 105 12 40+ 381 63 105 12 40
+381 11 39 89 299

Vatrosprem AD lider u protivpožarnoj zaštiti u Srbiji! Protivpožarni PP aparati, vatrogasna oprema i servis. Katalog zaštitne opreme možete pogledati na sajtu. Specijalizovani smo za kompletnu zaštitu industrijskih objekata sa mogućnošću implementacije centralizovanog upravljanja kako postojećih tako i novih sistema za dojavu i gašenje požara, video i protivprovalni nadzor.

bexing-logo.jpg
Oslobodjenja 2k, Rušanj, Beograd
01135401110113540111
011800 1735

BEXING d.o.o. je privatno preduzeće koje se bavi proizvodnjom, servisom i održavanjem specijalnih nadgradnji za različite vrste vatrogasnih i komunalnih vozila i svih vrsta vatrogasne i komunalne opreme.

Proizvodni program vatrogasnih nadgradnji podrazumeva proizvodnju:

 • Komandna vatrogasna vozila,
 • Navalna vatrogasna vozila,
 • Tehnička vatrogasna vozila,
 • Šumska vatrogasna vozila,
 • Vatrogasne cisterne VP,
 • Kombinovana vatrogasna vozila VPP,
 • Specijalna vatrogasna vozila.

Proizvodni program komunalnih nadgradnji podrazumeva proizvodnju:

 • Komunalna vozila za čišćenje i probijanje kanalizacionih cevovoda,
 • Kombinovana komunalna vozila,
 • Specijalna komunalna vozila.

Boxing d.o.o. zastupa kompaniju Rosenbauer osnovanu davne 1866. godine koja spada u najveće svetske proizvođače vatrogasnih vozila.

aquastatin-logo.jpg
Radojke Lakić 8, Beograd

Aquastatin d.o.o. je specijalizovana kompanija sa sedištem u Beogradu, ul. Radojke Lakić 8, Srbija, koja se niz godina intenzivno bavi istraživanjima, razvojem, proizvodnjom i primenom sredstava namenjenih mnogim industrijama i očuvanju životne sredine i sprečavanju ekoloških udesa. Kao proizvod dugogodišnjeg rada sa proverenim timom stručnjaka kreirali smo prilagođena rešenja za različite industrijske grane i razvili više grupa sredstava za protivpožarnu zaštitu, kontrolu prašine i sprečavanje formiranja leda od kojih izdvajamo:

 • AQUASTATIN AF 20 – sredstva za sprečavanje samozapaljenja uglja, prevenciju i gašenje požara poroznih materijala (požari klase „A“)
 • AQUASTATIN AD 15-40 – sredstva za subijanje različitih vrsta industrijske prašine bez obzira na stepen njihove kvašljivosti;
 • AQUASTATIN Ice Melt – za sprečavanje formiranja leda na putevima i pešačkim stazama u zimskim uslovima.

Proizvodi AQUASTATIN AF 20 i AD 15-40predstavljaju vodene rastvore neorganske soli sa dodatkom aditiva koji poboljšavaju njihove performanse. Princip delovanja svodi se na dugotrajno održavanje vlažnosti na tretiranoj površini.
Vizija Aquastatina d.o.o. je kontinuirana zaštita života i zdravlja ljudi, životne sredine i materijalnih dobara.

Osnovni poslovni cilj Aquastatina d.o.o. jeste razvoj, proizvodnja i plasman visokokvalitetnih sredstava iz domena protivpožarne zaštite i suzbijanja svih vrsta prašine, kroz stralno unapređenje kadrovskih, tehnoloških i proizvodnih koncepata.

Tržišni cilj Aquastatina d.o.o. je plasman naših proizvoda na tržište Srbije i okruženja, sa željom da naši proizvodi postanu prepoznatljiv srpski brend u Evropi pa i u svetu.

logo.png
Jurija Gagarina 14 i, Beograd 11070, Srbija

Girtpro inženjering d.o.o. usko je specijalizovano preduzeće za projektovanje, isporuku i ugradnju opreme iz oblasti protivpozarne zaštite sa preko tri decenije iskustva rada.

Izlazimo u susret svim zahtevima naručioca, radeći stručno i kvalitetno.

Rezultata: 5