Termiti i ose mogu pomoći u projektovanju ekoloških gradova u budućnosti.