Saznajte kako do kredita za montažnu kuću; Foto: Gradnja.rs
Građevinarstvo, Izdvojeno

Kako dobiti kredit za izgradnju montažne kuće

Interesuje vas kako do kredita za montažnu kuću? Istražili smo za vas kakvi su uslovi banaka za ovu vrstu kredita.

Nedavno smo pisali o prednostima i manama montažnih kuća u odnosu na zidane kuće, kao i o ceni ovakve izgradnje. Ukoliko ste odlučili da je montažna kuća pravi objekat za vaš budući dom, a najviše bi vam odgovaralo da novac za izgradnju kuće dobijete preko stambenog kredita sigurno će vas interesovati koji su uslovi za podnošenje ovakvog jednog zahteva. Za početak, interesovalo ko uopšte može da podnese zahtev za kredit za izgradnju montažne kuće.

“Pored toga što je potrebno da klijenti budu državljani Republike Srbije sa prebivalištem u našoj zemlji, uslovi za podnošenje zahteva za izgradnju montažne kuće u Erste Banci podrazumevaju da su zaposleni na neodređeno vreme, minimum šest meseci kod poslednjeg poslodavca, ili imaju status penzionera. U našoj proceni odgovarajuće visine mesečnih prihoda vodimo se time da klijenti nakon što plate anuitet za stambeni kredit imaju dovoljno sredstava za sve svoje ostale redovne troškove.”, kažu iz Erste Banke, dok iz ProCredit banka dodaju i da: ”Redovna primanja mogu da budu opterećena maksimalno do 60% sa ratama svih kredita, uključujući i ratu kredita za izgradnju montažne kuće.”

Montažne kuće su sve popularnije u Srbiji; Rendering: Domtera

U Erste Banci maksimalan iznos kredita koji je moguće dobiti za izgradnju montažne kuće je 90.000 evra, a rok otplate je 30 godina.

Kako se uspostavlja hipoteka, da li se hipoteka može staviti na kuću u izgradnji?

Za dobijanje kredita za koji je neophodna hipoteka, važno je da garantna vrednost objekta na kom se ona uspostavlja bude dovoljna da „pokrije“ vrednost kredita koji klijent banke želi da uzme. U zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita, hipoteka može biti uspostavljena samo na zemljištu na kom se objekat gradi.”, kažu iz ProCredit banke, dok iz Erste Banke dodaju da predmet hipoteke može biti i neka druga uknjižena nekretnina koja nema tereta i svojom procenjenom vrednošću odgovara traženom iznosu kredita.

Koliki kredit je moguće maksimalno dobiti? Koji je maksimalni rok otplate?

Iz ProCredit banke kažu da maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, što znači da se klijenti sa različitim primanjima, kao i različitim kreditnim zaduženjima mogu odobriti različiti iznosi kredita, a da je maksimalni rok otplate, kao i kod drugih stambenih kredita do 20 godina.

U Erste Banci maksimalan iznos kredita koji je moguće dobiti za izgradnju montažne kuće je 90.000 evra, a rok otplate je 30 godina. Oni ističu da klijenti nemaju trošak obrade kreditnog zahteva, niti se naplaćuje naknada za održavanje kredita. Pored osiguranja imovine, drugo osiguranje nije potrebno.

Fiksna kamatna stopa kreće se od 2,99% (EKS od 3,83%) za period otplate koji traje 60 meseci. Moguće je ugovoriti fiksnu kamatnu stopu i za period otplate do 20 godina, za koji bi iznosila 3,89% (EKS 4,34%).”, dodaju iz Erste Banke.

Da li je moguće dobiti i kredit za plac na kom bi se kuća gradila i da li to mora biti poseban kredit, nezavisno od kredita za kuću?

Iz Erste Banke su nam objasnili da bi banka odobrila kredit za izgradnju montažne kuće, potrebno je da klijent poseduje plac na kojem će izgraditi nekretninu, uz pribavljene sve neophodne dozvole za gradnju od nadležnih institucija. Moguće je dobiti i kredit za kupovinu placa, ukoliko se u listu nepokretnosti plac vodi kao gradsko građevinsko zemljište.

Montažna E-kuća na Novom Beogradu; Foto: E-Kuća Čačak

I ProCredit banka svojim klijentima odobrava kredite za kupovinu građevinskog zemljišta.

Kod ProCredit banke imate dve opcije: ”Naša banka svojim klijentima odobrava i kredite za kupovinu građevinskog zemljišta. To može biti poseban investicioni kredit koji odobravamo klijentima paralelno sa kreditom za izgradnju samog objekta ali postoji i mogućnost da se celokupna investicija – zemljište i objekat, finansiraju jednim kreditom. Neophodno je u trenutku odlučivanja uzeti u obzir sve okolnosti kako bi adekvatno odgovorili na zahtev klijenta.

Dokumentacija za kredit za montažnu kuću

Koju dokumentaciju je potrebno priložiti kada se podnosi zahtev za kredit za montažnu kuću? Da li je potrebno priložiti određeni projekat na uvid (osim izvoda iz katastra i građevinske dozvole)?

Osim standardne dokumentacije, koja je potrebna za bilo koju pozajmicu, gde je reč o popunjenom zahtevu za kredit, ličnoj karti na uvid, administrativnoj zabrani, obračunskim listićima za poslednja tri meseca, izvod iz banke za šest meseci, kao i dokumentaciju za nekretninu koja će biti predmet hipoteke, klijentima su u ovom slučaju potrebni određeni dodatni dokumenti.

U Erste banci potrebno je da dostavite sledeće:

 • pravosnažno rešenje o odobrenju za gradnju, sa svim izmenama ukoliko ih je bilo, kao i potvrdu o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova, odnosno lokacijsku dozvolu ukoliko je građevinska dozvola izdata posle 10. oktobra 2009. godine.
 • Pored toga, klijenti treba da dostave i predmet i predračun radova, izrađen od strane ovlašćenog lica sa licencom Inženjerske komore Srbije ili preduzeća koje je registrovano za tu vrstu delatnosti.
 • Dodatno, prilažete profakturu, odnosno fakturu za kupovinu montažne kuće, kao i ugovor o kupoprodaji montažnog objekta, zaključen između klijenta i prodavca montažnog objekta.
 • U slučaju da prodavac ne vrši i izvođenje radova na montažnom objektu, potrebno je dostaviti profakturu, odnosno fakturu izvođača radova i/ili ugovor o izvođenju radova.
 • Na kraju, potrebno je da klijent dostavi i procenu vrednosti nepokretnosti, ukoliko je pri apliciranju za kredit predmet obezbeđenja druga nepokretnost. U slučaju kada je predmet obezbeđenja sam montažni objekat koji se kupuje, procena se obavlja nakon završene izgradnje, i to u rokovima predviđenim ugovorom o kreditu. Ovu procenu izrađuju procenitelji sa liste ovlašćenih procenitelja Banke.

U ProCredit banci je potrebna slična dokumentacija:

 • Pravosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na investitora i potvrdu o prijemu dokumentacije izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno lokacijsku i građevinsku dozvolu ako su izdate u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju.
 • Građevinsku i upotrebnu dozvolu izdatu u postupku legalizacije za objekte čija je izgradnja započeta bez neophodnih dozvola, a isti su upisani u katastar nepokretnosti sa ili bez zabeležbe da Republika Srbija ne garantuje za stabilnost i sigurnost objekta a koju korisnik kredita kupuje od od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju
 • Pravosnažno odobrenje za izgradnju, odnosno građevinsku dozvolu u kome je korisnik kredita naveden kao investitor za izgradnju stambenog objekta (ako je u pitanju kredit za izgradnju stambenog objekta)
 • Potpisan ugovor o izgradnji objekta sa izvođačem radova

U ProCredit banci moguće je dobiti i preliminarnu odluku o stambenim kreditima koja pruža klijentu informacije o ispunjenju uslova za dobijanje kredita i iznosu kredita na koji može računati. Važno je znati i to da za donošenje prelimenarne odluke nije neophodno da klijent ima već odabranu nekretninu, već ona služi kao informacija klijentu i dostupna je uz minimalnu finansijsku dokumentaciju.

Kuće se proizvode u fabričkim uslovima a potom se montiraju na licu mesta; Foto: E-kuća Čačak

Obe banke savetuju da se biraju lokacije koje imaju održivu vrednost zbog eventualnog uspostavljanja hipoteke na zemljištu.

Koliko je učešće potrebno za uzimanje kredita za montažnu kuću?

U Erste Banci su nam rekli da je pri podizanju stambenog kredita za montažne kuće potrebno je da se visina učešća određuje u zavisnosti od nekretnine koja je predmet hipoteke, kao i valute kredita. Ukoliko je predmet hipoteke druga nekretnina koja svojom vrednošću prelazi traženi iznos kredita, učešće nije obavezno, dok je u ProCredit banci neophodno učešće od najmanje 20 odsto, ali u ovoj banci ističu i da ipak nema potpuno jedinstvenog pravila i da u zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita, moguće je realizovati kredit i bez učešća.

Da li postoje ograničenja vezana za lokaciju? (udaljenost od trenutnog mesta prebivališta podnosioca kredita, odnosno da li bi na primer mogla da se gradi vikendica u formi montažne kuće na udaljenijoj lokaciji)

Obe banke ističu da ne postoji okruženje, ali da ipak savetuju svoje klijente da biraju lokacije koje imaju održivu vrednost zbog eventualnog uspostavljanja hipoteke na zemljištu, ali i da ukoliko je planirana nekretnina predmet hipoteke mora ispunjavati uslove Banke koji se tiču lokacije.

Koji je rok za odobrenje kredita?

Iz ProCredit banke kažu da banka klijentima daje preliminarnu odluku u roku od tri dana, dok iz Erste Banke, u kojoj je preliminarne informacije takođe moguće dobiti za nekoliko dana, a finalno odobrenje u roku od dve nedelje po dostavljanju kompletne dokumentacije, ističu: ”Rok za plasiranje kredita zavisi od toga kada će montažni objekat biti završen, imajući u vidu da se 70 odsto iznosa kredita plasira po završetku izgradnje.”

Odobrenje kredita uvek zavisi od sposobnosti klijenta da određeni kredit uredno servisiraju.

Da li postoji mogućnost uključivanja solidarnog dužnika, ukoliko podnosilac kredita ima malu platu?

U obe banke moguće je uključivanje solidarnog dužnika, naravno ukoliko on ispunjava sve potrebne uslove.

Da li postoji saradnja banke sa određenim proizvođačima montažnih kuća, i da li je moguće olakšati postupak dobijanja kredita ukoliko se angažuje ponuđeni izvođač.

Iz Erste Banke kažu da proizvođače montažnih kuća mogu odabrati klijenti, u skladu sa svojim potrebama. Nezavisno od odabira proizvođača, potrebno je da klijenti pri izgradnji montažne kuće radove izvedu prema projektu izgradnje, a u skladu sa dobijenim dozvolama za gradnju i koordinaciji sa sudskim veštakom, kako ne bi došlo do odstupanja od projekta.

ProCredit banka intenzivno sarađuje sa brojnim proizvođačima montažnih kuća u Srbiji i tu je reč o dugoj i uspešnoj saradnji. Odobrenje kredita uvek zavisi od sposobnosti klijenta da određeni kredit uredno servisiraju i naša kreditna odluka nikada ne zavisi od toga da li klijent željenu montažnu kuću kupuje od jednog ili drugog proizvođača.”, rekli su nam iz ProCredit banke.

Kad ste već ovde…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

14 komentara

 1. Draganić

  Anđela, da li samo Erste Banka i ProCredit Banka u Srbiji daju kredite za montažne kuće ili si ih ti proizvoljno izabrala kao studiju slučaja?

  1. Anđela Aleksić

   Poštovani, kontaktirali smo više banaka, ali su nam samo pomenute banke odgovorile.

 2. Draganić

  To je baš negativna reklama za Banke koje vam nisu odgovorile.

 3. pera

  Slažem se. Mogle su da dobiju lepu reklamu pogotovo ako imaju iste ili bolje uslove. Nažalost, propustili su priliku jer ne odgovaraju na novinarska pitanja.

 4. Svetlana

  Da li Vi mozete da pomognete u toj papirologiji oko dobijanja kredita?pozdrav

  1. sonja

   Najbolje da kontaktirate advokata i proizvođača montažne kuće odnosno projektanta za dokumentaciju potrebnu za dobijanje kredita.

 5. Marija Pandurov

  Da li mogu penzioneri da dobiju kredit i do koliko godina života moraju da ga otplate?Hvala

 6. Pavel

  Dali moze kredit za izgradnju montazne kuce penzioner 50 god ima plac idozvolu ima i plan kuce

 7. Marina

  Koristan clanak za sve koji planiraju izgradnju montazne kuce. Hvala na prikupljenim informacijama. Ideja za neki sledeci clanak bi bila „Da li se odluciti za rekonstrukciju postojeceg objekta ili za rusenje I gradnju novog?“ Tu ima dosta materijala, od same procedure do prakticnih prednosti/mana.

 8. Gordana

  Mene zanima da li je moguce dobiti kredit za izradnju zidane kuce? I ako nije zasto nije,zasto su u prednosti montazne kuce.Hvala!

 9. Dejan

  Puno hvala na detaljnoj analizi. Ima jedna stvar koju nisam razumeo. Šta znači 70 posto kredita se plasira nakon završetka radova? Da li proizvođači montažnih kuća prihvataju ovaj uslov?

 10. Dejan

  Poštovani,
  Dali za prvu nekretninu mladi bračnih parova ima povraćaj PDV?

 11. Gorica

  Hvala na informacijama. Da li moguće dobiti kredit i na koji način, kada je vlasnik placa majka, a kredit bi podigla snaja koja je zaposlena na neodređeno.

 12. Goca

  Hvala na informacijama i samo još jedno pitanje da li je moguće dobiti kredit i na koji način, ukoliko je vlasnik parcele majka, a za kredit za montažnu kuću i aplicirala snaja?

Ostavite odgovor na Marija Pandurov

Obavezna polja *