Problemi sa vlagom su uvek aktuelni. Nedavno smo dobili pismo na koje ćemo ovom prilikom pokušati da damo odgovor.

„Sa spoljnje strane cokle probija vlaga iz zemlje. Koji materijal bi rešio moj slučaj pojave vlage? Želio bih kuću kasnije obložiti stiroporom.“

Silvester

Vaše pitanje smo prosledili stručnim licima kompanije Sika. Vukoje Mašulović nam je poslao sledeći odgovor:

Postoje dva rešenja hidroizolacije cokle koja zavise od toga da li podloga pije atmosfersku vlagu ili se vlaga penje kapilarno kroz pore u zidu.

  • Ukoliko je u pitanju atmosferska vlaga potrebno je prvo da se cokla obije kako bi se došlo do cigle. Zatim se to mesto premalteriše sa cementnim malterom u koji se ubaci dodatak Super Sikalite prah. Ovaj dodatak malteru daje hidrofobne sastojke tj vodonepropusnost a ujedno generiše i makro pore tj paropropusnost.
  • Ukoliko je u pitanju kapilarna vlaga potrebno je takođe da se obije postojeća cokla i zatim izvode injektiranje sa proizvodom Sika Mur Injecto Cream sa kojim se prekida dovod vlage u gornju barijeru zida. Ukoliko ima deponovane vlage u zidu u gornjoj barijeri  potrebno je omalterisati i gornje slojeve sa sikalite malterom kako bi deponovana vlaga mogla izaći u vidu isparenja.

Sika Mur Injecto Cream se može koristiti za izolovanje svih tipova zidova: od opeke, sendvič ili kamenim zidovima.

Tok hidroizolacije zida

1. Priprema podloge: Oštemajte zid kako bi došli do izvorne konstrukcije zida i izmerite njegovu debljinu.

2. Bušenje rupa: probušite rupe prečnika 12 mm na razmacima ne većim od 120 mm. Najefektnije je bušenje kroz fugu pri dnu zida od opeke/kamena.

3. Pripremite materijala za injektiranje sa pištoljem

4. Pritiskanjem okidača na pištolju i povlačeći ga unazad popunjavajte svaku rupu potpuno sa SikaMur Injecto Cream izolacijom do 1 cm od površine. Povremeno očistite vanjsku stranu duge cevi brisanjem krpom.

5. Unesena izolacija neće odmah isušiti vlažne zidove. Zato je potrebno da se dalji radovi odlože i da se omogući period sušenja pre nanošenja završne obrade zida.

6. Za jedan mesec se isuši 25 mm debljine zida. Znači za zid debljine 23 cm sušenje otprilike traje 9 meseci. Ukoliko želite da ubrzate postupak isušivanja koristi se SikaMur mort.

Pročitajte i naš članak kako da izvučete vlagu iz zida.