Izdvojeno, Konkursi, Mini home

Konkurs: Mala montažna kuća u prirodi

Portal Gradnja.rs u saradnji sa kompanijom Alumil raspisuje anketni konkurs s nagradnim fondom od 2.500 evra.

Pandemija koronavirusa preokrenula je naš odnos prema radu i stanovanju na mnoge neočekivane načine. Život u prirodi, preko noći, postao je nova normala pa je za godinu dana kupoprodaja kuća u prirodi porasla je za čak 40%. Naročito su tražene nekretnine u okolini velikih gradova. Potražnja za montažnim kućama malih kvadratura dostigla je svoj istorijski vrhunac. Naročito su tražena rešenja koja se mogu brzo i lako sagraditi. Međutim, velika potražnja prouzrokovala je i velike probleme.

U masovnoj proizvodnji tipičnih rešenja najčešće su dostupne kuće skromnog oblikovanja i niskog cenovnog ranga. Ekološki standard, energetska efikasnost i dugotrajnost ovih objekata su upitni. Njihove arhitektonske vrednosti svedene su na minimum. Ponuda na tržištu ne pokriva savremena, atraktivna i celovita rešenja visokog standarda kvaliteta, oblikovanja i organizacije. Ali, kako i na koji način osmisliti malu montažnu kuću u prirodi, a da njeni kvaliteti zadovolje potrebe sofisticirane generacije korisnika?

Cilj konkursa

Nova generacija korisnika u potražnji je za vitalnom alternativom, arhitektonski skladno oblikovanom, funkcionalno besprekorno organizovanom, tehnološki napredno opremljenom, elegantnom jedinicom visokog ekološkog i cenovnog ranga.

Kako tema privremenog boravka u prirodi nije obrađena na celovit i adekvatan način, portal Gradnja.rs u saradnji sa kompanijom Alumil raspisuje otvoreni, anketni i regionalni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje “Male montažne kuće u prirodi powered by Alumil”.

Konkurs ima tri osnovna cilja. Prvi je da dođe do najboljih idejnih rešenja male montažne kuće u prirodi. Drugi je da okupi arhitekte zainteresovane za tipologiju malih kuća, a sve u nameri njihove promocije na stručnim portalima i društvenim mrežama kao primera dobre prakse koje treba slediti. Treći je da se sredstvima kreativnosti i inteligencije unapredi postojeći načini gradnje, ponude i očekivanja.

Konkursni zadatak

Učesnici imaju zadatak da urade idejno rešenje male montažna kuće za privremeni boravak i rad, neto površine od 24 do 48 m2 grejanog prostora. Jedinicu je potrebno nameniti za određenu lokaciju u prirodi – koju učesnici biraju sami. Lokacija mora biti u neposrednoj blizini grada koji ima preko 100.000 stanovnika, a najdalje na 100 kilometara od njegovog centra. Lokacija se može nalaziti u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji ili Bosni i Hercegovini. 

Imaginarni klijent je par koji je upoznat sa savremenim tehnologijama i dizajnom, a svoj posao može obavljati i onlajn. Kao nosioci savremenog načina poslovanja, visoke mobilnosti, socijalnog i ekonomskog ranga u potražnji su za vrhunskim arhitektonskim rešenjima. Zanima ih maksimalni standard kako u pogledu oblikovanja, tako i u vidu materijala, opreme i detalja. Jedinica treba biti organizovana tako da omogući boravak i rad za dve osobe, kao i prenoćište za još dve osobe. Integracija rada i boravka obavezan je zadatak. 

Zadatak je isprojektovati mini kuću do 48 kvadrata koja se može izgraditi najviše 30 dana od završetka temelja.

Uslov konkursa jeste da predloženo rešenje može biti sagrađeno ili montirano na izabranoj lokaciji za najviše 30 dana od dana završetka temelja. Za izradu temelja predvideti minimum neophodnog materijala. U cilju efikasne gradnje, osloniti se na tipski standard. Primena montažnih, polu-montažnih, prefabrikovanih i polu-prefabrikovanih sistema građenja je obavezna. Predlaže se korišćenje lokalnih i održivih materijala prilikom gradnje. Način gradnje je po sistemu “ključ u ruke”.

Posebno obratiti pažnju na standard i kvalitet prozora, njihovu zvučnu i termičku izolaciju. Zadatak je osmisliti i način zaštite imovine od provale u periodu kada se kuća ne koristi aktivno. Na fasadi i u enterijeru predložiti primenu trajnih i održivih materijala. 

Žiri:

sekretar: Dragan Marković, Gradnja.rs

Pravila konkursa

Konkurs je regionalan i anketni. Po tipu on je otvoren, jednostepeni i anoniman.

Pravo učešća na konkursu imaju arhitektonski biroi, samostalni projektanti i studenti arhitekture iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Na konkursu arhitekte mogu učestvovati samostalno ili u timovima. Maksimalan broj članova jednog tima je do 5 učesnika. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo s jednim predlogom. Jedan pojedinac može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu. 

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se izabrana rešenja predati na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i promocije izabranih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezno navođenja imena autora.

Sadržaj konkursnog rada

   – Tri prostorna prikaza (rendera) – 2 spoljašnja i jedan unutrašnji (JPEG),
   – Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme (A3 format, PDF)
   – Jedan karakterističan presek sa prikazom terena (A3 format, PDF),
   – Prikaz postupka izgradnje – eksplodirana aksonometrija, dijagram ili šema (A3 format, PDF),
   – Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme (A4 format ,PDF – do 300 reči).

Tri prostorna prikaza (rendera) potrebno je dostaviti u JPG formatu i moraju biti minimalne veličine 1.920 x 1.080 piksela

Osnovu objekta sa rasporedom nameštaja i jedan karakterističan presek sa prikazom terena potrebno je dostaviti u PDF formatu, na A3 listu (vertikalna ili horizontalna orijentacija), u razmeri 1:50.

Prikaz postupka izgradnje, takođe, dostaviti u PDF formatu na A3 listu.

Tekstualni opis i svi grafički prilozi u gornjem desnom uglu moraju imati šifru od 7 brojeva. Za sve tekstualne opise koristiti font Arial i njegove derivate (Arial Narrow, Arial Bold…).

Dostavljanje konkursnog materijala:

Konkursni materijal učesnici dostavljaju putem maila na adresu [email protected]. Subject maila treba glasiti „Konkurs_šifra rada“. Na primer, „Konkurs_1597532“. Ukoliko su fajlovi zbirno veći od 10MB, koristiti uslugu WeTransfera.

Pored konkursnog materijala (grafički prilozi i tekstualno obrazloženje), učesnici su u obavezi da dostave i jedan A4 fajl u PDF formatu pod nazivom “AUTORI_šifra”. Na primer „AUTORI_1597532“. U fajlu navesti imena autora/autorskog tima, njihov kontakt telefon i e-mail adresu. 

Rokovi:

 • Početak konkursnog roka
  • 14. april 2021.
 • Rok za dostavljanje pitanja na [email protected]:
  • 30. april 2021.
 • Rok za predaju radova:
  • 31. maj 2021.
 • Objava rezultata konkursa:
  • 14. jun 2021.

Kriterijumi za ocenu radova:

Kako je predmet konkursa Mala montažna kuća u prirodi powered by Alumil visokog ranga kvaliteta i opremljenosti, njene glavne osobine biće tretirani kao polazni kriterijumi za ocenu od strane stručnog žirija.

Pristigli radovi biće vrednovani sa po 25 bodova prema kriterijuma:

1. mala usklađenost obrazaca organizacije i oblikovanja prostora male kvadrature,
2. montažna – ekonomija i postupak gradnje, smislenost sklopa prema tipskom standardu,
3. lokacija – primerenost i atraktivnost izabrane lokacije, uspostavljanje veze predela i arhitekture,
4. kvalitet – energetska efikasnost, usklađenost materijala, opreme i nameštaja visokog cenovnog ranga,

Nagrade:

Ukupni fond za nagrade iznosi 2.500 evra

1. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 1.000 evra

2. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 600 evra

3. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 400 evra

Priznanja:
Pet priznanja u iznosu od
100 evra.

Ukoliko na konkurs ne stigne više od 8 radova, Žiri zadržava pravo da fond od 2.500 evra rasporedi na drugačiji način.

Sponzor:

Sponzor konkursa „Mala montažna kuća u prirodi“ je kompanija Alumil.

Nagrađeni radovi

(Update, 17. jun) Pogledajte ko je pobedio na konkursu Mini home.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

63 komentara

 1. Ivana

  Evo dajem plac za besplatnu izradu projekta 😊

 2. Mirjana

  Salu na stranu, ako ste u potrazi za dobrom lokacijom, plac pored Dunava u 3 kaskade, uzak, dugacak ( 12 ari) , 25km od BG-a u ponudi za izgradnju ( mozemo da finansiramo za kucu vrednosti do 10.000 eura). Naravno ostaje u nasem vlasnistvu.

 3. Anton

  Izuzetno kratak rok i izuzetno niske nagrade, no dobro, „koliko para, toliko i muzike“.

  1. Igor Conić

   Mesec dana kratko za idejno rešenje?

  2. Dragan Markovich

   Poštovani Antone,
   Mislim da ste potrešno interpretirali raspis – i po pitanju roka i po pitanju nagradnog fonda.
   Jedan od ciljeva konkursa je da „okupi arhitekte zainteresovane za tipologiju malih kuća, a sve u nameri njihove promocije na stručnim portalima i društvenim mrežama kao primera dobre prakse koje treba slediti“. To znači da je konkurs primarno namenjen arhitektima i biroima koji su se temom male kuće u prirodi, vikendice ili montažne kuće već bavili u proteklih 2-3 godine.
   Mesec dana je sasvim dovoljno vremena da se odgovori na zadatak konkursa.

   Konkursi za „malu kuću“ nisu nikakva novina. To je ustaljena svetska praksa. Obično, nagradni fond za ovaj tip konkursa se kreće u rasponu od 1.000 do 6.000 eura. Ali, novčana registracija za učesnike je OBAVEZNA i iznosi 50 do 120 eura (zavisno da li su rane ili kasne registracija u pitanju).
   Mi nismo želeli da uvodimo registracije koje bi učsnici plaćali – iako je to uobičajna praksa. Osim toga, cilj nam je da 3 prvonagrađena rada prikažemo što većem broju potencijalnih klijenata i korisnika. To ćemo učiniti kroz objavu članaka na našem sajtu i preko 10 drugih stručnih portala, ali i kroz video-intervjue koje planiramo da snimimo i objavimo na našem YouTube kanalu.
   U tu svrhu, izdvojena su značajna novčana sredstva (naročito za plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama). Prema tome, za organizaciju, sprovođenje i postprodukciju ovog konkursa izdvojeno je značajno mnogo više sredstava nego što se vama čini. Nagradni fond je samo deo planiranih finansija.

   Namera nam nije da organizujemo još jedan konkurs koji neće imati nikakvog efekata, već da zaista povežemo aktere na strani ponude i potražnje. Cilj nam je da potencijalne klijente upitimo na zainteresovane arhitekte putem njihovog prepoznavanja i izdvajanja. Obično, članci o „montažnim kućama“ na našem portalu imaju između 50.000 i 100.000 čitanja. Ovaj konkurs je dobra prilika za zainteresovane arhitekte i biroe da svoja rešenja i praksu predstave pred mnogobrojnom publikom.

   1. Vrzač

    Markovich, e jesi demagog. Pravo zbori čovek, nagradni fond je bruka za navedenu temu, a rok manje-više diskutabilan.

    1. Dragan Marković

     Slažem se da smo mogli bolje…

     Do sada, Konkurs je podržala 30 partnera (fakulteti, udruženja, portali i časopisi). S druge strane, preko 40 autora/autorskih timova je postavilo pitanje vezano za zadatak. Može se reći da interesovanje za temu male montažne kuće u prirodi postoji.

     Kao što sam naveo, cilj nam je da nagrađene autore/autorske timove maksimalno ispromovišemo – što putem našeg portala, što putem kanala koje partneri koji su Konkurs podržali imaju.

 4. Aleksandar

  Skoro nisam naišla na bezobrazniju ponudu, konkurs ili zamisao. Radiš projekat za konkurs koji i inače košta toliko, ali na kraju da moliš Boga ustvari da ne pobediš, jer treba da napraviš kuću ( ovo se i ne odnosi samo na studente ) i na koncu investitor pravi po tom modelu bez naknade. Unapred se izvinjavam ako nisam razumela uslove. Za neverovati, bukvalno!

  1. Igor Conić

   Očito niste razumeli. Ne treba da napravite kuću. 🙂 Tražimo samo idejna rešenja malih kuća.

 5. Dr Arhi

  Svaka cast za koknkurs! PRavo u centar!

 6. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #1:

  1. Da li ima jos nekih inputa koje bi učesnici mogli da slede, osim ovih dostupnih na sajtu?

  Ima. Za više informacija u vezi prefabrikacije i montažne gradnje, zainteresovani učesnici mogu posetiti sajt: http://prefabricate.blogspot.com/. Na ovom mestu moguće je pronaći preko 280 primera eksperimentalnih praksi iz oblasti prefabrikacija – od početka XX veka, pa sve do danas.

  Što se tiče obrazaca organizacije i prostora male kvadrature, moguće je pogledati YouTube kanal NEVER TOO SMALL ili članak „Projektantski principi za postizanje prostornosti u stambenom prostoru“ – dostupan je na adresi: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-60551948037A

 7. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #2:

  1. Da li postoji nekakva prijava pre slanja radova?

  Popunjavanje prijave ili registracije pre slanja radova NE POSTOJI. Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da dostavite potrebnu dokumentaciju na mail [email protected], a najkasnije do 31.05.2021. godine.

  2. Da li će odgovori na pitanja objavljivati negde javno, da svi mogu da vide i ako da, gde?

  DA. Odgovori na pitanja BIĆE OBJAVLJENI JAVNO. Prvo u „komentarima“ na članak Raspisa objavljenom na portalu Gradnja.rs, a potom i kao zaseban članak.

  3. 24-48m2 ?Da li će kuće od 24m2 imati prednost u ocenjivanju nad kućama od 48m2?

  Kuća od 24m2 NEĆE IMATI prednost u ocenjivanju nad kućama od 48m2.

  4. Kako mi kroz konkurs možemo bilo šta predvideti kada je rok gradnje u pitanju? A još manje da to bude obavezujuće za bilo koga na bilo koji način?

  Projektni zadatak i jeste osmisliti način izgradnje kuće u periodu od 30 dana nakon postavke temelja. Moguće je osloniti se na principe montaže i polu-montaže, prefabrikacije i polu-fabrikacije, kao i primenu zanatskih radova na terenu. 

  5. Da li se od nas traži/očekuje tip prozora i proizvodjač?

  Od učesnika se NE OČEKUJE da dostavi tip prozora i proizvođača. 

 8. Boro

  Mesec i po dana je prekratak rok za bilo kakav ozbiljan konkurs.
  Neće svi ni videti objavu konkursa baš prvog dana, već možda za 10-15 dana.
  U sklopu redovnog posla, ili studija, ovo je baš uspeh da se stigne a da bude
  vredno i dostojno pobedničkog rešenja.

  1. Dragan Marković

   Poštovani Boro,

   Hvala vam na sugestijama. Ali, nismo krenuli u raspis konkursa bez ozbiljne prethodne pripreme.

   Što se tiče vidljivosti, prvi dan ovu objavu na našem portalu je pogledalo 15.990 ljudi. Takođe, članak je (do sada) prenelo preko 20 naših medijskih partnera širom regije.Prosledili smo ga na našu Newsletter listu koja broji preko 4.000 adresa.

   Kao urednik arhitektonske izložbe na Balkanskom Arhitektonskom Bijenalu, iskoristio sam svoje kontakte i poznanstva, pa sam o raspisu konkursa obavestio oko 200 biroa i arhitekata iz susednih zemalja, a koji inače učestvuju na arhitektonskim konkursima i izložbama. Naravno, koristimo alate FB i Instagram oglašavanja kako bismo stigli do što šire publike (ne samo arhitektonske).
   .
   Što se tiče vremenskog roka on jeste sa namerom kratak. Kao što sam već jednom napomenuo, konkurs je prvenstveno namenjen arhitektama i biroima koji su se temom kuće u prirode ili temom montažne kuće susretali u poslednjih 2-3 godine, pa su im elementi sklopa, problematika i moguća rešenja već poznata.
   .
   Kako sam bio zadužen za raspis, testirao sam mogućnost samostalne izrade rešenja koji će odgovoriti na projektni zadatak. Pored svih obaveza, uspeo sam da dođem do rešenja i pripremim sve priloge za 10 dana. Tim od dvoje ili troje ljudi može da odgovori na zadatak u istom ili čak kraćem vremenskom periodu. Traži se samo 6 grafičkih priloga i tekstualni opis od 300 reči. To zaista nije puno.
   .
   Naravno. Ovo su sve samo pretpostavke i ne možemo biti 100% sigurni. Ovo nam je prvi konkurs koji sprovodimo kao Naručioci. Iskustva koja sada steknemo iskoristićemo da sledeći konkurs koji bude raspisivali bude još bolji i interesantniji.

 9. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #3

  1. Da li za lokaciju treba da se odredi konkretna privatna parcela ili samo predeo i da li ta lokacija mora da bude u građevinskoj zoni?

  Poželjno je tretirati lokaciju na nivou predela. U sklopu grafičkih priloga, konfiguraciju terena treba geometrijski apstrahovati. Nije obavezno da to bude konkretna privatna parcela. Kako je u pitanju anketni konkurs, lokacija NE MORA da bude u građevinskoj zoni. 
  .

  2. Da li definisana grejana površina obuhvata samo površinu poda ili i galeriju i sl. (kao što bi bio sleeping loft)?

  Definisana grejana površina obuhvata ukupnu NETO KVADRATURU. Učesnici mogu da predlože prizemnu jedinicu, jedinicu na sprat, jedinicu sa galerijom ili neki drugi vid vertikalne distribucije aktivnosti i sadržaja. Ali, ukupna Neto grejana površina ne sme preći 48m2.

  Sleeping Loft kao organizacioni princip je moguće primeniti. Ali, površinu galerije potrebno je uključiti u maksimalnu dozvoljenu kvadraturu.
  .

  3. Da li sami treba da odredimo šifru projekta ili će nam ona biti dodeljena?

  Šifru od 7 brojeva (koja treba da se nalazi u gornjem desnom uglu grafičkih priloga i textualnog opisa) učesnici biraju sami. 

 10. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJE UČESNIKA #4

  1. Da li je potrebno precizno definisati parcelu na kojoj je dozvoljena gradnja ili je moguće slobodnije postaviti objekat, tako da je jasan kontekst i u tekstualnom opisu projekta navesti okvirnu lokaciju?

  Moguće je slobodnije postaviti objekat. Kontekst treba biti jasan i u tekstualnom opisu projekta treba navesti okvirnu lokaciju. Na primer – Kuća na obali Kudrečkog jezera.

  Poželjno je lokaciju tretirati na nivou predela. Na primer – kuća na planini, kuća na jezeru, kuća na salašu, kuća u šumi, kuća u ravnici…

  U sklopu grafičkih priloga, konfiguraciju terena treba geometrijski apstrahovati. Kako je u pitanju anketni konkurs, nije obavezno da to bude konkretna privatna parcela. Takođe, lokacija NE MORA da bude u građevinskoj zoni.

  Potrebno je napraviti ravnotežu između atraktivnosti i dostupnosti. 

 11. Dragan Marković

  ODGOVOR NA PITANJA UČESNIKA #5

  1. Da li je sadrzaj konkurskog rada (grafički prilozi i tekstualno obrazloženje) naveden u Konkursu minimalan spisak priloga ili jedini spisak priloga koji se ocekuje? Kao primer navedena je „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“.

  U pitanju je jedini spisak priloga koji učesnici trebaju da prilože. To su 3 rendera, 2 crteža (osnova i presek), 1 prikaz postupka izgradnje, kao i 1 tekstualni opis. Projekti sa više ili manje priloga neće biti uzeti u razmatranje od strane Žirija.

  .

  2- Ako je objekat u vise nivoa da li je dozvoljeno priloziti vise od jedne osnove?

  Ukoliko objekat ima više nivo ili prizemlje i galeriju, moguće je prikazati više osnova u odgovarajućoj razmeri na prilogu br. 2 „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“.

  .

  3. Da li je dozvoljeno priloziti dodatne detalje konstrukcije?

  Odnos između konstruktivnih elemenata na nivou detalja moguće je prikazati na prilogu br. 6 „Prikaz postupka izgradnje“.

  .

  4. Da li se graficki prilozi ocekuju u odredjenoj razmeri?

  Da. Grafički prilozi trebaju biti u određenoj razmeri. Osnova i presek objekta trebaju biti u rezmeri 1:50. (Ovaj deo smo naknadno dodali jer je onaj deo sa rezolucijom bio nejasan. Osim toga, prilozi 4, 5 i 6 se prilažu na A3 listu, u PDF format).

  .

  5. Da li postoji maximalni broj grafickih priloga?

  Da. Broj grafičkih priloga je ograničen na ukupno 6, i to: 3 rendera, 2 crteža (osnova i prekse) i 1 prikaz postupka izgradnje.

  .

  6. Za priloge JPG formata navedena je minimalna velicina u pikselima. Da li postoji odredjena rezolucija za JPG format?

  Rendere (2 unutrašnji i 1 spoljašnji) potrebno je predati u JPEG formatu i moraju biti minimalne veličine 1.920 x 1.080 piksela.

  Prilozi 4, 5 i 6 (osnova, presek i prikaz postupka gradnje) prilažu se na A3 listu, u PDF formatu.

  .

  7. Da li navedeni sadrzaj konkurskog rada moze da se kombinuje u prilozima (primer: presek i render kao jedan graficki prilog)?

  Navedeni sadržaj konkurs ne može da se kombinuje u prilozima. Jedan prikaz treba biti jedan zaseban grafički prilog. Presek i render ne mogu biti deo jednog priloga.

  .

  8. Molima Vas da potvrdite da li je jedini odgovor za odabir lokacije po Konkursu u tekstualnon opisu. Da li je moguce priloziti i graficki prikaz lokacije?

  Lokaciju treba izabrati na način kako je navedeno u Raspisu. U prilogu br. 7 „Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme“ u kratkim crtama opisati lokaciju.

  Karakteristike lokacije posredno prikazati kroz rendere i druge grafičke priloge. Nije potrebno priložiti i grafički prikaz lokacije. Lokaciju je poželjno tretirati na nivou predela, a manje na nivou građevinske parcele za izgradnju.

 12. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJE UČESNIKA #6

  1) Pod pojmom kvadrature „grejanog prostora“ mislite na neto ili bruto kvadraturu?

  Da. Pod pojmov kvadrature „grejanog prostora“ misli se na neto kvadraturu.
  .

  2) Svi potrebni prilozi se prikazuju na pojedinačnim A3 formatima (izuzev rendera), ili je moguće u tim formatima formirati jedan veći plakat?

  Svi potrebni prilozi se prikazuju na pojedinačnim A3 fomatima. Renderi se prikazuju na pojedinačnim JPEG listovina naznačene minimalne rezolucije. Kako će pristigli radovi biti prikazani on-line a ne u štampanoj formi na plakatu, nij emoguće formirati jedan veći plakata sa više priloga. 
  .

  3) U ovu kvadraturu do 48 kvadrata grejanog prostora – da li bi se galerijski prostor računao samo sa tavanicom, dok se „rupa“ u ploči ne obračunava?

  Rupa u ploči se ne obračunava. Na primer, rešenje može da se prostire na dva nivoa, a da se sastojati od prizemnog dela od 36 m2 i galerije od 12m2.
  .

  4) Da li je odabranu lokaciju potrebno samo razraditi kroz tekst, presek sa prikazom terena, ili je potrebna neka dalja analiza samog konteksta?

  Tako je. Odabranu lokaciju potrebno je sagledati na nivou predela i razraditi korz tekst, presek sa prikazom terena, ali u prikazu osnove sa dispozicijom nameštaja.

  Moguće je odabrati neku od tipičnih pozicija na kojima se male kuće obično postavljaju, a kao što su: planina, obla reke, obala jezera, planina, brdo, ravnica, šuma…

 13. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #7

  1. Na koji način se vrši prijava za učešće na konkursu kako bi se dobila šifra autora?

  Prethodna prijava i registracija na konkursu nisu potrebni. Učesnici se prijavljuju na konkurs slanjem rada na naznačenu e-mail adresu najkasnije do 31.05.2021. godine, dok šifru od 7 brojeva autori biraju samostalno i po svom slobodnom izboru.

 14. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #8

  1. Da li se ugaona garnitura ili dva kauča u dnevnoj mogu računati za spavanje za dodatne dve osobe?

  Prenoćište za dodatne dve osobe se može rešiti sa ugaonom garniturom ili dva kauča u dnevnoj sobi.
  Takođe, moguće je primeniti fleksibilna i transformabilna rešenja kao što je Marfijev Krevet ili tome slično.
  Za fleksibilnu organizaciju prostora male kvadrature možete pogledati sajt NEVER TOO SMALL. 

  .

  2. Da li može više rendera, pored obavezna 2 spoljasnja i 1 unutrašnjeg?

  Nije moguće priložiti više od 3 rendera i to 2 spoljašnja i 1 unutrašnji.
  Radovi koji imaju više ili manje priloga od raspisom predviđenih neđe biti razmatrani od strane žirija.

 15. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #9

  1. Molim da mi odgovorite koliko je bitno da se u rešenju koje konkurs traži, posvetimo pitanju prenoćišta eventualnih gostiju? Naime, zadatak je takav da u malom prostoru moramo integrisati komoditet, luksuz i svu funkcionalnost sa lepotom prostora.  

  Učesnici su u obavezi da predlože organizaciono rešenje koje će omogućiti da u stambenoj jedinici (ponekad) istovremeno može da prespava 4 ljudi.

  Za fleksibilnu i alternativnu organizaciju prostora za boravak male kvadrature možete pogledati YT kanal „NEVER TOO SMALL“.

  Takođe, od učesnika se ne očekuje da osmile luksuzna rešenja, već da ponude projekte jedinice visokog standarda.

 16. Dragan Marković

  1. Interesuje me da li je dozvoljeno dostavljanje većeg broja priloga nego što je navedeno?

  Veći broj priloga nego što je navedeno u raspisu nije moguće predati. Radovi koji imaju VIŠE ili MANJE priloga od raspisom predviđenih neće biti razmatrani od strane Žirija.

  .

  2. Pošto nije navedeno ništa vezano za plakate, da li se uopšte dostavljaju? 

  Pošto je planirana on-line promocija pristiglih i nagrađenih radova, nije predviđena predaja istih u formi plakata već zasebnih priloga, i to u razmeri i formatu koji su predviđeni u raspisu.

  .

  3. Navedena je razmera za dostavljanje projekata 1:50, interesu je me koji nivo detaljnosti je predviđen konkursom pošto je ova razmera uglavnom predviđeno za razradu projekata?

  Projekte je potrebno razraditi na nivou IDEJNOG REŠENJA, ali ih je neophodno prikazati u razmeri 1:50. Ukoliko želite da prikažete neki specifičan Detalj, konstruktivnu karakteristiku ili razradu materijalizacije na višem nivou, to možete učiniti na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka izgradnje“. 

 17. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #11

  1. Da li prostorni prikaz može biti fotografija fizičkog modela, tj. makete?

  Da. Prostorni prikaz može biti fotografija fizičkog modela (makete). Ali, fotografija apstraktne makete se ne može priložiti kao prilog, već se materijalizacija i proporcija moraju uzeti u obzir.

  „The goal of architectural rendering is to illustrate lifelike experiences of how a space or building will look like before they have been built.“ Ukoliko maketa bude realistična po razmeri i materijalizaciji, fotografija fizičkog modela može se priložiti kao prilog.

 18. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJE UČESNIKA #12

  1. Da li je poželjno/dozvoljeno (na primer na listu sa tekstualnim delom) prikazati grafičke priloge koji objašnjavaju koncept rešenja, tipa foto-reference, konceptualni dijagrami i sl. ?

  Tekstualni opis treba da ostane tekstualni opis i ne sme da sadržati grafičke priloge bilo koje vrste.

  Ukoliko želite da prikažete dijagrame, možete da ih stavite na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka izgradnje“.

  .

  2. Možete li bliže odrediti šta podrazumeva lista opreme, odnosno da li to podrazumeva spisak „custom made“ i gotovih dizajnerskih elemenata nameštaja i ugrađenih materijala?

  Da. Lista opreme podrazumeva spisak „Custom Made“ elemenata, kao i gotovih dizajnerskih proizvoda nameštaja i ugrađenih materijala.

  Ilustracije radi – zamislite da vam vlasnik uspešne IT Kompanije zatraži malu montažnu kuću u prirodi za sebe i svoje saradnike, kako biste je opremili?

 19. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #13

  1. Želim da moja lokacija bude u Crnoj Gori, ali jedini grad koji ima preko 100 000 stanovnika jeste glavni grad, a smatram da ima ljepši, divnijih, atraktivnijih lokacija izvan 100 km od tog grada. Možete li dozvoliti da radim na lokaciji koju izaberem ne obazirući se na ovo navedeno pravilo ?

  Nažalost, ne možemo vam dozvoliti da radite na lokaciji koju izaberete. Neophodno je ispoštovati pravilo da se lokacija mora nalaziti u krugu od 100km od centra grada koji broji namanje 100.000 ljudi.

 20. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #14

  1. Da li se uzimaju u obzir samo gradovi u užem smislu ili se mogu uzeti u obzir i opštine sa 100.000 stanovnika? U Srbiji ima samo 6 gradova sa 100.000 ili više stanovika, dok je opština više. Drugim rečima, da li dolaze u obzir lokacije udaljene do 100 km npr. od Čačka ili Kraljeva?

  Da. Kada se kaže „grad“ misli se na gradsku opštinu, odnosno broj stanovnika u širem gradskom području mora iznositi najmanje 100.000 (prema trenutno aktuelnom popisu).

  Drugim rečima, u obzir dolaze i lokacije udaljene do 100 km od Čačka (115.337 stanovika) ili Kraljeva (125.488 stanovnika).

 21. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #15

  1. Da li materijali koje bi eventualno koristili za izgradnju objekta moraju da budu atestirani i već postojeći na tržištu? Odnosno da li možemo da koristimo materijale koji su u istraživačkoj fazi u okviru našeg fakulteta.

  Kako je u pitanju anketni konkurs, materijali NE MORAJU biti atestirani. Mogu se koristiti materijali koji su u istraživačkoj fazi razvoja.

  .

  2. Da li se pod „Neto površinom grejanog prostora“ podrazumeva mogući izdignuti drveni element sa krevetom u vidu galerije?

  Da. Pod „Neto površnom grejanog prostora“ se podrazumeva i mogući drveni element u vidu galerije. 

 22. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #16

  1. Zanima me kada je rok za predaju? Da li je u pitanju 31.05. ili 17.05. tekuće godine?

  Rok za predaju radova je 31.05.2021. godine.

 23. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA # 17

  1. Da li kod osnova i preseka treba detaljno crtati elemente zidova ili je dovoljno razraditi ih na nivou idejnog rešenja, tj. obojiti zidove nekom šrafurom ili bojom (solid)?

  Da. Moguće je zidove obojiti nekom šrafurom ili bojom (solid). Ali, prilog „prikaz postupka izgradnje“ treba da sadrži konkretizovan način izgradnje ili montaže objekte u konstruktivnom smislu.

  .

  2. Kod ispisivanja opreme da li je dovoljno pisati sofa, kuhinja sa ugradnim frižiderom ili je potrebno konkretno navesti ime proizvođača (npr. Tuffy time sofa, BEKO ugradni frižider)?

  Kod ispisivanja prepodučuje se konkretno navođenje proizvoda, opreme i materijala. Na primer, kao što ste naveli – Tuffy Time Sofa i BEKO ugradni frižider.

 24. Dragan Markovich

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #18

  1. Da li je potrebna registracija za konkurs?
  Prethodna prijava i registracija na konkursu NISU POTREBNI. Učesnici se prijavljuju na konkurs slanjem rada na naznačenu e-mail adresu najkasnije do 31.05.2021. godine, dok šifru od 7 brojeva autori biraju samostalno i po svom slobodnom izboru.

  2. Tehnologija gradnje kuće da li treba da je već primenjena u Srbiji i regionu?
  Kako je reč o anketnom konkursu, tehnologija gradnje kuće NE MORA da je već primenjena u Srbiji i regionu. Moguće je primeniti naprednu tehnologiju gradnje koja (do sada) nije primenjena na ovim prostorima.

  3. U kvadraturu kuće da li ulazi i terasa?
  U kvadraturu kuće NE ULAZI terasa. Ograničenje od 48m2 odnosi se na Neto korisnu površinu zatvorenog i grejanog prostora. Površina terase i drugih otvorenih prostora slične vrste nema ograničenje.

 25. Selma

  Da li je dovoljno korištenu opremu navesti u tekstualnom opisu ili je istu potrebno opisati na grafičkim prilozima (osnova, presjek)?

  1. Dragan Marković

   Dovoljno je opremu koju preporučujete navesti u tekstualnom opisu. Istu nije potrebno opisati na grafičkim prilozima (osnova i presek).

 26. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #19

  1. Da li je potrebno uraditi projekat tehnologije i organizacije građenja objekta i priložiti dinamički plan kako bi se dokazao planirani rok izgradnje?

  Projekat tehnologije i organizacije građenja nisu obavezni prilozi. Postupak izgradnje je moguće prikazati na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka gradnje“. Od autora i autorskih timova očekuje se razrada projekta na nivou idejnog rešenja prikazanog u razmeri 1:50.

  .

  2. Da li je potrebno prikazivati detalje konstrukcije (veze između drvenih elemenata-ukoliko je objekat drvena montažna konstrukcija)?

  Moguće je prikazati detalje konstrukcije ukoliko smatrate da je to potrebno. Detalje je moguće prikazati na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka gradnje“.

  .

  3. Da li je potrebno proračunom energetske efikasnosti utvrditi kojoj klasi en. ef. pripada?

  Kako je reč o anketnom konkursu, proračun energetske efikasnosti nije potreban, ali se primena trajnih i ekološkim materijala preporučuje.

  .

  4. Da li smo ograničeni visinom slemena? Ukoliko bi postojala ,na primer, galerija, kako ona utiče na ograničenu grejnu površinu?

  Niste ograničeni visinom slemena. Takođe, površina terese oko kuće nije ograničena. Ali, galeriju treba uračunati u Neto grejanu površinu.

  .

  5. Da li odabrana lokacija može biti parcela u nečijem vlasništvu na kojoj nemam izgrađenih objekata, parcela u nečijem vlasništvu sa postojećim objektom, parcela na kojoj nije dozvoljena gradnja, odnosno da li će odabrana lokacija zaista biti buduća lokacija izgradnje montažne kuće?

  Odabrana lokacija neće biti buduća lokacija za ingradnju montažne kuće. Parcela u nečijem vlasništu može biti lokacija – pod uslovom da se nalazi u prirodnom ambijentu.

  .

  6. Da li je potrebna prijava učesnika ili se finalni radovi samo šalju do 31. maja?

  Popunjavanje prijave ili registracije pre slanja radova nisu potrebne. Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da dostavite potrebnu dokumentaciju na mail [email protected], a najkasnije do 31.05.2021. godine.

  .

  7. Kroz konkurs se spominje šifra od 7 brojeva, da li je to nešto što dobijamo od vas ili nešto što mi smišljamo?

  Šifru od 7 brojeva autori i autorski timovi smišljaju sami po sopstvenom izboru.

 27. Bojana

  Poštovani,
  1. Da li je moguće raditi na parceli koja je udaljena od grada 100km , ali pripada drugoj opštini? (npr. lokacije koje su u okviru 100km od Podgorice pripadaju opštini Nikšić, Bar)
  2. Da li je moguće za lokaciju uzeti područje Nacionalnog parka ?

  1. Dragan Markovich

   Poštovana Bojana,

   Moguće je raditi na parceli koja je udaljena na 100 km od velikog grada, ali pripada drugoj opštini.

   Kako je reč o anketnom konkursu, izbor lokacije je slobodan i može se nalaciti područje Nacionalnog parka ukoliko autor/autorski tim smatra da je taj izbor primeren.

 28. Stevo Tyelaap

  Verujem da bi mladim studentima bila veca podrska i motivacija da se fond za nagradu usmeri ka izvedbi prototipa, cak i u manjoj skali. Svakako, i oako koncipirano je konkurs lep i vredan paznje. 🙂

  1. Dragan Marković

   To je dobar predlog. Možda ga realizujemo u budućnosti.

 29. SASA

  Da li dozvoljeno poslati vise od jednog rada?

  1. Dragan Marković

   Jedan učesnik (autor ili autorski tim) može da predloži samo jedno rešenje.

 30. Aleksandar

  Za 2.500 e Vi cete kupiti osam fenomenalnih projekata i steci autorsko pravo???? Ovo lici na prevaru!

  1. Igor Conić

   Ne, autorska prava imaju autori projekta. Gradnja.rs može jedino da ih objavi na portalu.

   1. Boban

    Malo je pretenciozno nazvati fenomenalnim nešto što još nisi ni video 🙂

    Šalim se, ali uslovi konkursa su jasni, kome ne odgovara nije obavezan da učestvuje.

  2. Dragan Marković

   Pre bih rekao da ličini na to da niste raspis čitali do kraja. Naručilac ima „pravo objavljivanja i promocije izabranih projekata“, dok učesnici zadržavaju pravo autorstva nad predloženim rešenjima.

   1. aleksandar

    U pravu ste. Nisam se udubio na uslove konkursa.Dileme razresene. Hvala

 31. aleksandar

  Sta ako neko pozeli da napravi kucu po nagradjenom projektu? Kome placa projekat? Vama, Alumilu, autoru…? ili postoji neki procenat..ugovor..?

  1. Igor Conić

   Nazove autore pa se sa njima dogovore.

 32. Dragan Marković

  ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA #20

  1. Živim na podno Zlatibora, u Krivoj Reci, velikom čajetinskom selu. Vaš konkurs mi je veoma interesantan jer i sama žeilm da na svom imanju, u šumi, napravim nekoliko takvih kućica za izdavanje. Moje pitanje je da li je moguće učestvovati na konkursu iako ne zadovoljavam uslov da se lokacija nalazi 100 km od centra velikog grada od 100.000 stanovnika? Sama Čajetina ima oko 16.000, Užice i Čačak ok 30-40.000 svaki, ali je zato Zlatibor (kao i Tara) popularna turistička destinacija, na čijim bi obroncima ovakve kućice imale dobru prođu. Baš za privremeni boravak i rad.

  Kada se kaže „grad“ misli se na gradsku opštinu, odnosno broj stanovnika u širem gradskom području mora iznositi najmanje 100.000 (prema trenutno aktuelnom popisu).

  Ukoliko se vaše imanje nalazi na 100 km od centra opštine koja broji više od 100.000 stanovnika, možete učestvovati u konkursu.

  U tom slučaju, arhitekte/biroi mogu uzeti vaše imanje kao lokaciju za smeštanje objekta.

 33. Aleksandar

  Bilo bi posteno da se uracuna i neki procenat od realizovanih projekata za STVARNE AUTORE. Ovo je sugestija koja bi pomogla u realizaciji konkursa i otklonila dileme koje ce rasterati ozbiljne arhitekte.

 34. Dragan Marković

  U kom smislu?

Ostavite odgovor

Obavezna polja *