Earth Hour 2010 uspeo! Najviše su se ipak radovali sitni lopovi…