Dom sindikata sklopio je ugovor o zakupu na trideset godina sa MCF Megakom films koja će i renovirati ovu poznatu salu do kraja godine. Dvorana Doma sindikata, koja je decenijama…