Pravila glasanja

  • Glasanje se vrši jedanput za svaku zgradu ocenom od jedan (1), do deset (10).
  • Ocene se mogu ponavljati za različite zgrade.
  • Zgrada sa najvećom zbirnom ocenom biće progalašena
    za Najlepšu zgradu u Beogradu u poslednjih 25 godina.
  • Više o glasanju pročitajte ovde.