Ukoliko želite da upišete vašu firmu u Adresar u okviru portala Gradnja.rs, kako bi vas potencijalni klijenti što lakše pronašli, na raspolaganju su vam sledeće opcije:
5 benefita za izdvojene firme u Adresaru

Ukoliko želite da upišete vašu firmu u Adresar u okviru portala Gradnja.rs, kako bi vas potencijalni klijenti što lakše pronašli, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

  • 1Firma se pojavljuje prva u izabranim kategorijama u Adresaru

  • 2Dodavanje proizvoda, usluga i kataloga (JPG, GIF, PDF…) u Adresaru

  • 3Pojavljivanje profila u sidebaru na svim stranicama na portalu Gradnja.rs

  • 4Pojavljivanje profila na kraju srodnih tekstova na portalu Gradnja.rsPrijava za paket

Nije zanemarljivo, zar ne? Ukoliko vam se sviđa naša ponuda, naručite jedan od naših paketa!