Pravoslavna kapela oblikovana u duhu savremene arhitekture

Arhitekta Michail Georgiou isprojektovao je kapelu na Kipru zadržavajući elemente lokalne crkvene arhitekture oplemenjujući je modernim načinom oblikovanja. Kapela od svega 60 kvadrata ima sve uobičajene arhitektonske elemente jednog pravoslavnog hrama: naos, … Nastavi sa čitanjem Pravoslavna kapela oblikovana u duhu savremene arhitekture