Ovaj most je izgrađen samo do pola? Kako se prelazi na drugu stranu obale? Pogledajte pažljivije! Šta raditi kada nemate dovoljnu visinu da napravite most tako da brodovi ispod njega…