Fluid:ArchitectureĀ osmislioĀ je veomaĀ moderan prostor klinike za lasersku vensku hirurgiju Dr Petar Dragić u Novom Sadu. Inspiracija za enterijera ove kliknike u Adamovićevoj palati u centru grada bio je futurističkiĀ dizajn.Ā Centralni dugački hodnik…