Poznato je da letenje avionom ima štetan uticaj na okolinu, međutim sada se i sami aerodromi trude da postanu „zeleniji“. Nekima od njih je to i uspelo. Stalno letenje avionom je postalo…