Najbolji preriod za sadnju žive ograde je rana jesen. Zbog toga vam objašnjavamo kako da zasadite i održavate vaš zeleni zid koji će vas štititi od vetra, apsorbovati buku sa…