Preuzmite novu, unapređenu verziju programa KT2 PRO , verziju 22, sa novim mogućnostima u skladu sa sugestijama i potrebama postojećih korisnika. Neke od novih mogućnosti su: – mogućnost uvažavanja prekida…