Knauf Insulation i JUB su se udružili u akciji promovisanja kontaktne fasade sa kamenom vunom na teritoriji Vojvodine. Akcija je namenjena fasaderima – za ugrađenu fasadu sa kamenom vunom od…