Odgovornost države pred građanima i odmeravanje snaga arhitekata. Za poslednjih 15 godina može se reći da su blago tragične za polje kulture na nivou Srbije, a naročito Beograda. Od mnogobrojnih…