Ova crkva snimljena iz vazduha izgleda poput muškog polnog organa i slogan joj je, ni manje ni više, ‘Diže se’. Crkva religioznog pokreta Christian Science (osnovanog 1903. godine) u Diksonu,…