Koncept Renovactive ima za cilj da živimo u renoviranim domovima koji su zdravi, energetski efikasni i sa optimalnim kvalitetom vazduha u prostoru. Polovina trenutnog evropskog stambenog fonda izgrađena je između…