Kada vam točak automobila ili, još gore, noga upadne u šaht, znajte da ste postali žrtva krađe metalnih šahtova. Na ulicama srpskih gradova sva češća je pojava da poklopci, šahtovi…