Ovo su najviši objekti u svetu zaključno sa 1884. godinom predstavljeni na jednom crtežu. Crtež najviših objekata Starog sveta izradio je George F. Cram koristeći se neobičnom kompozicijom prikaza. Navikli smo da…