U rubriku antigradnje stigao je još jedan primer parcijalne ugradnje demit fasade koja se ovoga puta nalazi u Novom Sadu, u naselju Bistrica.

Naselje Bistrica je nastalo 80-tih godina i izvedeno je uglavnom u crvenoj opeci sa pojedinim prefabrikovanim betonskim zidovima na fasadi. Nesporno je da ovaj betonski zid ima slabiju termičku izolaciju u odnosu na ostatak objekta.

Iz ovog razloga vlasnik stana se oblučio za dodatnu izolaciju ali ne sa unutrašnje stana već sa spoljne strane zida, tj na fasadi. Demit fasada kao rešenje bi bilo korektno da je ostatak stanovnika objekta izveo istu intervenciju. Ovako, lepa stambena zgrada koji se nalazi na vrlo frekventnom potezu ovog dela grada sada izgleda ovako: