Britanska firma Knight Architect u saradnji s inženjerima iz kompanije AKT II završila je novi most u Londonu koji se otvara i zatvara kao lepeza. Pešački most sastoji se iz pet…