Znamo koliko su bicikli bitni za gradove, ali da li znamo koliku važnost imaju i njihova parking mesta? Istraživanja pokazuju da ulaganja u integrisane i bezbedno organizovane biciklističke mreže osiguravaju…