Predmet studentskog rada Branislave Selenić bio je autosalon poznate marke Peuget kojie se nalazi u Tivtu, Crna Gora. Spratnost objekta je P+1 dok je njegova namena isključivo poslovna. Objekat sadrži…