Savamala tvrdoglavo ne odustaje od umetnički nastrojene holandske prestonice. To možemo videti na primerima dva hotela ā€“ Savamala i Amsterdam. Potez Savamale ne prestaje da biva aktuelan turistima, a samim…