Iskoristite program aktivnog učešća korisnika (Customer Involvement Program – CIP) za sugerisanje komandi od strane zajednice AutoCAD korisnika. Iskoristite program aktivnog učešća korisnika (Customer Involvement Program – CIP) za sugerisanje…