VeÅ”tina arhitekata i njihovog kreativnog talenta ogleda se u činjenici da su, u dimenzijama ograničenom prostoru, mnogobrojni detalji, veze, materijali uklopljeni u jedan simfonijski sklad. Uređenje platoa na Obilićevom vencu…