Dvorišne kućiće za decu neteraće mališane da više vremena provode napolju. Iako su namenjene za decu od 3 do 8 godina ove drvene kućice su privukle i našu pažnju. Kyoto kućica sa prozorima…