Cilj konkursa je da se dobije što bolja fasade za budući stambeno-poslovni objekat u zaštićenom delu grada. Firma DG Company raspisuje konkurs za izradu arhitektonskog rešenja fasade novog objekta u ulici Šandora Petefija…