Ukoliko pravite masku za radijator obratite pažnju na estetetsku ali i funkcionalnu stranu konačno odabranog oblika. Obloge se uglavnom izrađuju od drveta ili MDF-a, dok se ređe koristi univer. Dimenzije…