U današnje vreme anamorfoza najčešće je deo street arta gde se umetnici nadmeću u pravljenju efektnih iluzija. Vizuelna percepcija razvijena je kroz evoluciju s ciljem da posmatraču prenese tačne informacije o prostoru….