Dr Nikola ToÅ”ić je dobio je priliku da istraži mogućnosti mikroarmiranih betona sa recikliranim i otpadnim materijalima, koji omogućavaju upotrebu manje količine cementa, uÅ”tedu prirodnih resursa i smanjenje emisija ugljen…