Manifestacija zamišljena kao platforma za kreativnu razmenu ideja održaće se od 15. do 16. februara. Sajam Future Architecture: Creative Exchange 2018 , zamišljen kao platforma za kreativnu razmenu ideja, omogućiće arhitektama, umetnicima…