Sistem EnviroGrid povećava nosivost tla čime se ostvaruju sigurni temelji za asfaltiranje puteva. Kvalitet zemljišta na kojem treba da nastane auto-put, staza ili parking često nije idealan. Stoga se primenjuje neki od…