Najčešči radovi koji se izvode u nekom enterijeru su krečenje zidova i plafona. Zbog toga vam pokazujemo postupak krečenja kao i cene ovih radova. Cena krečenja se kreće od 1…