Stevo Ćelap iz studija Hubstacks priča nam o malim modularnim kućama koje su osmislili za potrebe projekta OIKOS Housing. Na osnovu ovog primera uvidećete da objekte i ovako malih dimenzija…