Ovaj besplatan katalog može vam pomoći da lakše projektujete veze u drvenim objektima. Profesori na programu Polomadera pri Univerzitetu Concpetion napravili su katalog drvenih detalja koji treba da pomogne u…