Prateći aktuelna dešavanja na tržištu, Raiffeisen banka je u svoju ponudu uvrstila dinarske potrošačke kredite za finansiranje naknade za uređenje graðevinskog zemljišta u postupku legalizacije. Krediti se odobravaju na rok…